බලාපොරොත්තුව,,,

නෙතේ කදුලැලි,
 අදුරේ සගවා,,,
හිරු නැගෙන විට සිනහ වෙන හැටි,
ලොවට පෙනෙන්ට……
සෙනෙහෙ උතුරන සිතක අරුමය,
සිහිවෙයි මතක සේයාවන්……
දග කළ සිත් පොඩිය ගසාගෙන ගියද සුළගට,
ඉතිරිව ඇත සිත නුඹ ළගයි…….
බලාපොරොත්තු පොදි බැදගෙන,
දෑසේ කදුලු සගවාගෙන,
බලා සිටිමි පවසන තුරු සිතේ ඇති ආදර හැගුමන්……

5 අදහස්:

Anonymous said...

දුරක සිටිය සිතින් නුඹ ලඟයි...
පිදු සෙනේ නුඹට පමණයි...
වරම් ලැබුණ දා සොයා එන්නම්
සහස් ගවු දුර පියඹලා.................

මලිති said...

නියමයි මගේ අයියා.....

dinesh said...

ලස්සනයි.........

මලිති said...

තැන්කූ....

Neranji___නෙරංජි said...

මලිතිට ජය

Post a Comment